Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

Bon na zasiedlenie - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Do pobrania:  "Ogłoszenie o naborze " "Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku" Szczegółowe informacje: tel. 52 33...

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że z dniem15.10.2018 r. zakończył nabór wniosków   o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy.  

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy. Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 r. .ż. zamieszkujących na wsi. ...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Spotkanie informacyjne z Agencją Zatrudnienia Pracuj - Polska

W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018, w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia Pracuj – Polska (nr KRAZ 15480), która poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach: magazynier (komisjoner), lakiernik – praca na hali przemysłowej, mechanik...

Konkurs "Mój wymarzony zawód"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Mój wymarzony zawód" organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Konkurs skierowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu będą...

Europejski Dzień Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października 2018 r. na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu odbędą się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą " Work@PL " organizowane przez polską sieć EURES. Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie we współpracy z wojewódzkimi urzędami...

Poznaj specyfikę pracy w branży mięsnej

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zachęca do zapoznania się z filmami promującymi zawody w branży mięsnej: hodowca, technolog, sprzedawca, kierowca, ubojowiec gospodarczy, pakowacz. Fimy zrealizowało Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP w ramach operacji "Zawody branży mięsnej". Operacja "Zawody branży mięsnej" jest...

NABÓR WNIOSKÓW o przyznanie środków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że w terminie od dnia 03.09.2018 r. do dnia 07.09.2018 r.   przyjmowane będą „ Wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy" Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków...

ZMIANA GODZIN REJESTRACJI W NOWEM

UWAGA ! W dniu 10 sierpnia 2018 r. (piątek) rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy na stanowisku zamiejscowym w Nowem odbywać się będzie w godzinach od 09.00 do 15.00 (ostatnia osoba do rejestracji przyjęta zostanie ok. 14:30)

Staże dla osób bezrobotnych - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy. Termin składania wniosków: 07.08.2018 r. - 14.08.2018 r. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej.   ...

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza Pracodawców do składania  „Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej" w ramach środków PFRON Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach. ...

"Przygotowani do zmiany" - nabór uczestników projektu

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do udziału w projekcie „Przygotowani do zmiany" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. W ramach projektu oferujemy: udzielenie jednorazowej dotacji...

Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III) " (Działanie 8.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata...

NABÓR WNIOSKÓW - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat

  Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18 - 29 lat, do składania wniosków  o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz...

NABÓR WNIOSKÓW - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu  zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, do składania wniosków  o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób...

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BEZROBOTNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy: ...

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy: ...

Bon szkoleniowy - ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że z dniem 10.05.2018 r. zakończył nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje o możliwości uzyskania pożyczki na rozwój lub pożyczki inwestycyjnej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na: wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,...

Projekt „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia”

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" rozpoczęły realizację projektu dla osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 18-35 lat. W ramach projektu osoby, które nie są zatrudnione, nie uczą się, nie są w trakcie szkoleń oraz nie pracują mogą wziąć...

Platforma szkoleniowa WUP Toruń dla klientów

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza klientów naszego urzędu do korzystania z platformy szkoleniowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Dostępne szkolenia to: Efektywne zarządzanie sobą w czasie, Od pierwszego wrażenia do zatrudnienia, Zarządzanie karierą. Kursy odbywają się e-learningowo i dostępne są na...

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Jeżewie

Jeżeli mieszkacie Państwo w gminie Jeżewo, jesteście zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu jako osoby bezrobotne i chcecie zmienić swoją sytuację zawodową to zapraszamy do współpracy. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu do 28 lutego 2018 roku przyjmuje zgłoszenia udziału w Mobilnym Centrum Aktywizacji...

Zwrot kosztów przejazdu - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne, które podjęły pracę/staż na podstawie skierowania z urzędu, do składania wniosków o zwrot kosztów przejazdu. Regulamin zwrotu kosztów przejazdu (do pobrania). W ramach zatrudnienia/ wykonywania innej pracy zarobkowej:        - ...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

     W ubiegłym tygodniu podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konferencji z okazji przypadającego w dniu 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2017 r. efektywnych i...

Spotkania informacyjne z pracodawcą holenderskim rekrutującym do pracy przy zbiorze/pakowaniu pieczarek oraz pracowników kompostowni

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje spotkania informacyjne z pracodawcą holenderskim rekrutującym do pracy przy zbiorze/pakowaniu pieczarek oraz pracowników kompostowni.     Spotkania odbędą się: WŁOCŁAWEK  - 14 lutego 2018 r. godz. 9.00 w siedzibie O/Zam. we Włocławku, ul. Bulwary 5B - ...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie...

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę