Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i internetu dla mieszkańców gminy Nowe

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w porozumieniu z Gminą Nowe. Wszyscy mieszkańcy gminy, w tym również osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w całkowicie bezpłatnych kursach wykorzystania Internetu do spraw codziennych,...

Mobilni na rynku pracy 2 - staże zagraniczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Mobilni na rynku pracy 2 - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego". W ramach projektu organizowane są 2-miesięczne zagraniczne staże zawodowe. Obecnie trwa nabór do grupy, która...

Szkolenia językowe

Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe" skierowany jest do osób pełnoletnich, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego) i należą do minimum jednej z grup: ...

Konkurs "Mój wymarzony zawód"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Mój wymarzony zawód" organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Konkurs skierowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu będą...

Poznaj specyfikę pracy w branży mięsnej

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zachęca do zapoznania się z filmami promującymi zawody w branży mięsnej: hodowca, technolog, sprzedawca, kierowca, ubojowiec gospodarczy, pakowacz. Fimy zrealizowało Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP w ramach operacji "Zawody branży mięsnej". Operacja "Zawody branży mięsnej" jest...

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BEZROBOTNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy: ...

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy: ...

Platforma szkoleniowa WUP Toruń dla klientów

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza klientów naszego urzędu do korzystania z platformy szkoleniowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Dostępne szkolenia to: Efektywne zarządzanie sobą w czasie, Od pierwszego wrażenia do zatrudnienia, Zarządzanie karierą. Kursy odbywają się e-learningowo i dostępne są na...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

     W ubiegłym tygodniu podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konferencji z okazji przypadającego w dniu 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2017 r. efektywnych i...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie...

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę