Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Jeżewie

Jeżeli mieszkacie Państwo w gminie Jeżewo, jesteście zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu jako osoby bezrobotne i chcecie zmienić swoją sytuację zawodową to zapraszamy do współpracy. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu do 28 lutego 2018 roku przyjmuje zgłoszenia udziału w Mobilnym Centrum Aktywizacji...

Bon szkoleniowy - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach środków Funduszu Pracy. Termin składania wniosków: od 14.02.2018 r.   do wyczerpania środków w ramach ustalonego limitu na 2018 r. Dokumenty do...

Staże dla osób powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Staże dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - NABÓR

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że w terminie od dnia 19.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r.   przyjmowane będą „Wnioski o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy". Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków z...

TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt: TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja   Adresatami projektu są osoby posiadające niepełnosprawność będące jednocześnie studentami ostatniego roku lub 2 lata po ich ukończeniu studiów.   W ramach...

Bon na zasiedlenie - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy.

Zwrot kosztów przejazdu - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne, które podjęły pracę na podstawie skierowania z urzędu, do składania wniosków o zwrot kosztów przejazdu. Termin naboru wniosków : od 05.02.2018 r. do wyczerpania środków w ramach ustalonego limitu na 2018 r. Dokumenty do pobrania: Wniosek o zwrot...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

     W ubiegłym tygodniu podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konferencji z okazji przypadającego w dniu 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2017 r. efektywnych i...

Spotkania informacyjne z pracodawcą holenderskim rekrutującym do pracy przy zbiorze/pakowaniu pieczarek oraz pracowników kompostowni

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje spotkania informacyjne z pracodawcą holenderskim rekrutującym do pracy przy zbiorze/pakowaniu pieczarek oraz pracowników kompostowni.     Spotkania odbędą się: WŁOCŁAWEK  - 14 lutego 2018 r. godz. 9.00 w siedzibie O/Zam. we Włocławku, ul. Bulwary 5B - ...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie...

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę