Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

  Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu realizuje projekt pt. "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie...

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zrealizował projekt pt. "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, w...

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zrealizował projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę