Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu realizuje projekt pt. "Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Świeciu (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy,...

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zrealizował program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Całkowita wartość programu: 147 500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy: 147 500,00 zł. Okres realizacji programu: kwiecień 2023 r....

Powiat Świecki realizuje projekt pilotażowy "Aktywność - Praca - Rodzina" w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Stabilna praca - silna rodzina". Całkowita wartość projektu: 562 244,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rezerwy Funduszu Pracy: 562 244,00 zł. Realizatorzy projektu: Lider:...

4ES Non Profit Sp. z o.o. oraz Powiat Świecki realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Aktywność i satysfakcja zawodowa- mój sposób na życie Cel projektu: Aktywna integracja 50 osób dorosłych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego poprzez poprawę i wzmocnienie ich...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę