Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Informacja

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu oraz Stanowisku Zamiejscowym w Nowem. 
W sprawach dotyczących stawiennictwa w wyznaczonym terminie, wniosków o instrumenty rynku pracy, zawartych umów lub zatrudnienia cudzoziemców prosimy o telefoniczny kontakt z urzędem w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy.

Baza pracowników i numery telefonów

Jednocześnie przypominamy, że korzystając z usług elektronicznych można:

 • zarejestrować się jako osoba bezrobotna

 • zgłosić ofertę pracy

 • złożyć wniosek dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

 • przesłać pismo do urzędu poprzez:

  • platformę ePUAP – adres skrytki: /pupswiecie/SkrytkaESP

  • e-mail:pup@pupswiecie.pl

Załatwienie sprawy w urzędzie przy wykorzystaniu usług elektronicznych wymaga potwierdzenia tożsamości, np. za pomocą profilu zaufanego. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego mogą założyć go bez wychodzenia z domu korzystając z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez swój bank. Więcej informacji na temat profilu zaufanego.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie
tel.  centrala 52 33 32 210
fax  52 33 32 253

e-mail: pup@pupswiecie.pl

Stanowisko zamiejscowe w Nowem

pl. Św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel./fax 52 33 28 421 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek- piątek  7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych:
 • Świecie: poniedziałek - piątek 7:30-15:00
07.30-08.30 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
08.30-14.00 rejestracja w siedzibie urzędu
14.00-15.00 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
 • Nowe:    poniedziałek - piątek 8:30-14:30
08.30-09.30 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
09.30-14.30 rejestracja w siedzibie urzędu

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Dyrektor PUP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
we wtorki w godzinach: 11:00 - 15:00

W przypadku gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor PUP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w następnym dniu roboczym w godzinach: 11:00 - 15:00

Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Informacja dotycząca poczty elektronicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę