Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Informacja

Z uwagi na wprowadzony dnia 20 marca 2020 roku na terenie kraju stan epidemii, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców powiatu Świeckiego oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, wprowadzam zmiany w sposobie obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu oraz Stanowisku Zamiejscowym w Nowem od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania.

ZAŁATWIANIE SPRAW
Kontakt klientów z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu będzie odbywał się drogą telefoniczną, za pośrednictwem Internetu, poprzez wiadomości e-mail oraz Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Klienci będą przyjmowani w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z urzędnikiem i po ustaleniu, że jest to niezbędne dla załatwienia sprawy.
Wykaz telefonów dostępny jest na stronie internetowej urzędu.

REJESTRACJA OSÓB BEZOROTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Przypominam, że rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu
Rejestracja drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego nie wymaga osobistego stawienia się w urzędzie.
Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy rejestracji proszę o kontakt telefoniczny z urzędem w celu ustalenia daty i godziny rejestracji:
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu pod numer tel. 52 33 32 271
na Stanowisku Zamiejscowym w Nowem pod numer tel. 52 33 28 421
Linie będą czynne w godzinach od 7.30 do 14.30

DORĘCZENIE PISM I DOKUMENTÓW
Osoby dostarczające korespondencję do urzędu osobiście proszone są o jej pozostawienie w udostępnionych przy wejściach do budynku skrzynkach. Dokumenty będą opatrzone faktyczną datą wpływu po codziennym opróżnieniu skrzynek.
 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu proszę o wyrozumiałe zastosowanie się do powyższych rozwiązań.
Karolina Kasica
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie
tel.  centrala 52 33 32 210
fax  52 33 32 253

e-mail: pup@pupswiecie.pl

Stanowisko zamiejscowe w Nowem

pl. Św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel./fax 52 33 28 421 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek- piątek  7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych:
  • Świecie: poniedziałek - piątek 7:30-15:00
07.30-08.30 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
08.30-14.00 rejestracja w siedzibie urzędu
14.00-15.00 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
  • Nowe:    poniedziałek - piątek 8:30-14:30
08.30-09.30 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
09.30-14.30 rejestracja w siedzibie urzędu

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Dyrektor PUP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
we wtorki w godzinach: 11:00 - 15:00

W przypadku gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor PUP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w następnym dniu roboczym w godzinach: 11:00 - 15:00

Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Informacja dotycząca poczty elektronicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę