Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie
tel.  centrala 52 33 32 210
fax  52 33 32 253

e-mail: pup@swiecie.praca.gov.pl 
Platforma EPUAP adres skrytki: /pupswiecie/SkrytkaESP

Stanowisko zamiejscowe w Nowem

pl. Św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel./fax 52 33 28 421 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:00-16:00
środa 7:00-15:00
czwartek 
7:00-15:00
piątek  7:00 - 14:00

Rejestracja osób bezrobotnych:
  • Świecie: 
07.00-08.00 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
08.00-14.00 rejestracja w siedzibie urzędu (wtorek do 15.00; piątek do 13.00)
 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
  • Nowe:    
08.00-09.00 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
09.00-14.00 rejestracja w siedzibie urzędu (wtorek do 15.00; piątek do 13.00)

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Dyrektor PUP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
we wtorki w godzinach: 11:00 - 15:00

W przypadku gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor PUP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w następnym dniu roboczym w godzinach: 11:00 - 15:00

Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Informacja dotycząca poczty elektronicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną (e-mail) pozostawia sie bez rozpatrzenia. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi sie na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznycm organu administracji publicznej.

art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (wyciąg):
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę