Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych   Ustala się termin składania kompletnych wniosków do dnia 31 stycznia 2019 roku Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świeciu Dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są ...

Prace interwencyje - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

Bon na zasiedlenie - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Termin składania wniosków: od 15.01.2019 r. do wyczerpania środków w ramach ustalonego limitu na 2019 r. Druki do pobrania znajdą Państwo poniżej.   ...

Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV} " (Działanie 8.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata...

Staże dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków  o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)",  Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,...

Terminy naborów wniosków w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przedstawia harmonogram (załącznik poniżej) naborów wniosków na formy pomocy przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (usługi i instrumenty rynku pracy). Jednocześnie informujemy, że przewidywane okresy naborów mogą ulegać...

Zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego - ANKIETA

      Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przygotowując się do realizacji działań związanych z finansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, które pomogą...

Dotacje na założenie firmy dla osób zwalnianych z pracy

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" zaprasza do udziału w projekcie

Nowa organizacja obsługi klienta

Uprzejmie informujemy, że od 2019 r. w naszym urzędzie obowiązuje nowa organizacja obługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez doradców klienta. Szczegóły tutaj

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i internetu dla mieszkańców gminy Nowe

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w porozumieniu z Gminą Nowe. Wszyscy mieszkańcy gminy, w tym również osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w całkowicie bezpłatnych kursach wykorzystania Internetu do spraw codziennych,...

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BEZROBOTNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy: ...

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy: ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę