Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. urzędzie jako bezrobotne lub poszukujace pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania "Wniosku osoby niepełnosprawnej o dotyczącego środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni...

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji budynku PUP i zaprasza do złożenia oferty cenowej

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji budynku PUP i zaprasza do złożenia oferty cenowej. Treść zaproszenia wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej BIP. ...

Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV} " (Działanie 8.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata...

Staże dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków  o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)",  Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,...

Bon na zasiedlenie - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Druki do pobrania znajdą Państwo poniżej.   Załączniki Ogłoszenie o naborze.pdf ...

Międzynarodowe Targi Pracy - 11 kwietnia 2019 r., Toruń

Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia br. w Toruniu, w Hotelu Bulwar, w godzinach 10:00-14:00. Ideą X Międzynarodowych Targów Pracy jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz promocja europejskiego rynku pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia będą miały możliwość zapoznania się z ofertami...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

NABÓR WNIOSKÓW - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy,...

NABÓR WNIOSKÓW - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)", Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania "Wniosków o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" w ramach projektu "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)" (Dzialanie 8.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na...

Nabór wniosków - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania "Wniosków o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)" (Poddziałanie 1.1.1) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Zaproszenie do udziału w projektach dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu, celem kontynuacji i zagwarantowania kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy, zaprasza byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, do...

Zwrot kosztów przejazdu - nabór wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia/ innej pracy zarobkowej/ stażu. Regulamin zwrotu kosztów przejazdu. Dokumenty do pobrania:      PRACA:  ...

Pożyczki dla firm - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy udziela firmom z regionu wsparcia poprzez dwojakie działania: niskooprocentowane pożyczki finansowane z funduszy unijnych oraz udostępnianie biur i infrastruktury w prowadzonych przez KPFP Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Więcej informacji: ...

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w gminie Osie

Zapraszamy bezrobotnych mieszkańców gminy Osie do udziału w Moblinym Centrum Aktywizacji Zawodowej. Załączniki Karta zgloszenia MCAZ.pdf

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w gminie Dragacz

Zapraszamy bezrobotnych mieszkańców gminy Dragacz do udziału w Moblinym Centrum Aktywizacji Zawodowej. Załączniki karta zgloszenia MCAZ Dragacz.pdf

ZAKOŃCZONY NABÓR wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że z dniem 13.03.2019 r. zakończył nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy.   Załączniki

Świeckie Targi Edukacyjne i Pracy - 14 marca 2019 r.

Zapraszamy na XI Świeckie Targi Edukacyjne i Pracy, które odbędą się dnia 14.03.2019 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.

Mobilni na rynku pracy 2 - program aktywizacji zawodowej osób młodych z woj. kujawsko-pomorskiego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy powraca z projektem, tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą  dodatkowo: wycieczki po kraju pobytu i kursy językowe oraz zakwaterowanie, ubezpieczenie, przelot, kieszonkowe, etc., a w Polsce...

Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że w terminie od dnia 25.02.2019 r. do dnia 01.03.2019 r. przyjmowane będą Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków z Krajowego...

Terminy naborów wniosków w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przedstawia harmonogram (załącznik poniżej) naborów wniosków na formy pomocy przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (usługi i instrumenty rynku pracy). Jednocześnie informujemy, że przewidywane okresy naborów mogą ulegać...

Nowa organizacja obsługi klienta

Uprzejmie informujemy, że od 2019 r. w naszym urzędzie obowiązuje nowa organizacja obługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez doradców klienta. Szczegóły tutaj

NABÓR WNIOSKÓW - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że z dniem 06.09.2016 r. zakończył nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BEZROBOTNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy: ...

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy: ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę