Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat

  Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18 - 29 lat, do składania wniosków  o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz...

NABÓR WNIOSKÓW - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu  zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, do składania wniosków  o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób...

Bon na zasiedlenie - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy.

Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Bon szkoleniowy - ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że z dniem 10.05.2018 r. zakończył nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.

01.06.2018 - urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia  1 czerwca 2018 roku  Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu oraz Stanowisko zamiejscowe w Nowem  będą nieczynne . 

Zakończony nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że z dniem 02.05.2018 r. zakończył nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy.  

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. urzędzie jako bezrobotne lub poszukujace pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania "Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni...

Staże dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Spotkanie informacyjne z firmą Thor

Załączniki Oferta pracy Thor.docx

Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu

Załączniki BROSZURA IXMTP.pdf

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje o możliwości uzyskania pożyczki na rozwój lub pożyczki inwestycyjnej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na: wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,...

Nabór wniosków-Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania "Wniosków o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ". Termin składania wniosków: od 28.03.2018 r. do 04.04.2018 r. Kwota refundacji - 20.000,00 zł brutto Wymagany okres zatrudnienia osoby i utrzymania stanowiska pracy - 24...

Projekt „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia”

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" rozpoczęły realizację projektu dla osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 18-35 lat. W ramach projektu osoby, które nie są zatrudnione, nie uczą się, nie są w trakcie szkoleń oraz nie pracują mogą wziąć...

Spotkanie informacyjne z Agencją Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o.

Oferty pracy dostępne na stronie internetowej www.contrain.pl

Platforma szkoleniowa WUP Toruń dla klientów

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza klientów naszego urzędu do korzystania z platformy szkoleniowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Dostępne szkolenia to: Efektywne zarządzanie sobą w czasie, Od pierwszego wrażenia do zatrudnienia, Zarządzanie karierą. Kursy odbywają się e-learningowo i dostępne są na...

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Jeżewie

Jeżeli mieszkacie Państwo w gminie Jeżewo, jesteście zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu jako osoby bezrobotne i chcecie zmienić swoją sytuację zawodową to zapraszamy do współpracy. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu do 28 lutego 2018 roku przyjmuje zgłoszenia udziału w Mobilnym Centrum Aktywizacji...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - NABÓR

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że w terminie od dnia 19.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r.   przyjmowane będą „Wnioski o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy". Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków z...

TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt: TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja   Adresatami projektu są osoby posiadające niepełnosprawność będące jednocześnie studentami ostatniego roku lub 2 lata po ich ukończeniu studiów.   W ramach...

Zwrot kosztów przejazdu - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne, które podjęły pracę/staż na podstawie skierowania z urzędu, do składania wniosków o zwrot kosztów przejazdu. Regulamin zwrotu kosztów przejazdu (do pobrania). W ramach zatrudnienia/ wykonywania innej pracy zarobkowej:        - ...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

     W ubiegłym tygodniu podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konferencji z okazji przypadającego w dniu 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2017 r. efektywnych i...

Spotkania informacyjne z pracodawcą holenderskim rekrutującym do pracy przy zbiorze/pakowaniu pieczarek oraz pracowników kompostowni

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje spotkania informacyjne z pracodawcą holenderskim rekrutującym do pracy przy zbiorze/pakowaniu pieczarek oraz pracowników kompostowni.     Spotkania odbędą się: WŁOCŁAWEK  - 14 lutego 2018 r. godz. 9.00 w siedzibie O/Zam. we Włocławku, ul. Bulwary 5B - ...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie...

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę