Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Przewodnik Informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Świeckim

Bon na zasiedlenie - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych   Ustala się termin składania kompletnych wniosków do dnia 15 stycznia 2018 roku Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świeciu Dokumenty do pobrania: Program wyównywania rożnic między...

Zwrot kosztów przejazdu staż/praca - ZAKOŃCZENIE NABORU

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu uprzejmie informuje, że wnioski o zwrot kosztów przejazdu do pracy lub na staż będą przyjmowane do dnia 30.11.2017 r.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Termin skladania wniosków: 22.11.2017 r.  - 30.11.2017 r. Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł. ...

Zakończony nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że z dniem 20.11.2017 r. zakończył nabór wniosków o: - skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy,                      - przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej...

Staże dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,...

Rezerwa KFS - NABÓR

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że   w terminie od dnia 05.10.2017 r. do dnia 12.10.2017 r.  przyjmował będzie „Wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy". Urząd będzie przyznawał wsparcie ze...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z rezerwy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Termin...

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane. Szczegóły konkursu...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku PUP Świecie

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ...

PESA Bydgoszcz poszukuje pracowników

Szczególowe informacje na temat procesu rekturacji znajdują się w załączniku lub na stronie internetowej  http://www.pesa.pl/praca   Załączniki PESA ulotka dla PUP 2.pdf

Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. urzędzie jako bezrobotne lub poszukujace pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania "Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni...

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza Pracodawców do składania  „Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej" w ramach środków PFRON. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach. ...

"Biznes na obcasach"

Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu rozpoczęła realizację projektu „Biznes na obcasach", w ramach którego: udzielonych zostanie 45 dotacji na otworzenie działalności gospodarczych uczestniczkami mogą być bezrobotne i nieaktywne zawodowo kobiety powyżej 29 roku życia z terenu kujawsko - pomorskiego Rekrutacja...

PFRON - Zaproszenie do udziału w PILOTAŻOWYM PROGRAMIE „PRACA – INTEGRACJA”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjęte zostały procedury realizacji  PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA",  którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie ...

Szkolenia indywidualne dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu  zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, do składania wniosków  o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  poprzez...

Szkolenia indywidualne dla osób w wieku 18- 29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 29 roku życia, do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że przedłużył nabór  wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy  od dnia 01.06.2017 r. do wyczepania środków finansowych. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej. ...

Nabór wniosków-Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania "Wniosków o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego". Termin składania wniosków: od 15.05.2017 r. do 19.05.2017 r.  Kwota refundacji - 20.000,00 zł brutto  Wymagany okres zatrudnienia...

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Informacja o wynikach.pdf

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Załączniki Ogłoszenie na członka komisji konkursowej.docx formularz_zgłoszeniowy_członka_Komisji_PAI___.docx

Ogłoszenie nr 2/2017 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki OGŁOSZENIE NR 2 2017.docx zał. 1 Oświadczenie oferenta.doc zał. 2 karta oceny formalnej.doc zał. 3 karta oceny...

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu.pdf

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Pruszcz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu jako osoby bezrobotne. Naszym celem jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych w gminach wiejskich lub...

IX ŚWIECKIE TARGI EDUKACYJNE I PRACY

Ogłoszenie nr 1/2017 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Treść zarządzenia nr 11 2017.pdf Ogłoszenie nr 1 2017.docx zał. 1 Oświadczenie oferenta.doc zał. 2 Karta oceny formalnej.doc ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę